Joomla!A. Danilāns par grāmatu ''Prāts''

     Ja jūs domājat, ka esat tikai savu gēnu produkts, ja jūs domājat, ka prāts ir tikai nemaināmu smadzeņu darbības produkts, tad šāda pieeja var radīt bezpalīdzības, vientulības, vai pat izmisuma sajūtu. Šajā skatījumā prāts ir smadzeņu produkts, bet smadzenes ir galvā un tās nav iespējams daudz mainīt.      Īstenība ir savādāka, jo, ja piestrādājam pie tā, ka mums ir, tad var mainīt, var izmanīt visu: sasniegumus zinātnē, inteliģenci, un rakstura īpašības. Cilvēka iepazīstināšana ar smadzeņu paplašināšanas un smadzeņu maiņas iespējām būtiski uzlabo sasniegumus mācībās un citās situācijās.Vēl varenāku prāta paplašināšanas iespēju dod apziņa, ka prāta daļas ir divas, pirmkārt, prāts ir mūsos, tas ir mūsu smadzeņu darbības produkts, bet, otrkārt, prāts strādā arī ārpus mums, prāts, mūsu prāts ir arī starp mums. Prāts, kā iekšējais, tā savstarpējais, spēj izmainīt smadzenes.      Kad runājam par prāta otro daļu, t.i., par prātu ārējā pasaulē, tad es domāju par kopības sajūtu ar cilvēkiem, dzīvniekiem un visu planētu. Pēc uzaicinājuma domāt par prāta ārējo pasauli varbūt jūs arī to sāksiet sajust. Sākumā varbūt tā būs tikai vāja nojausma, it kā nekas. Daudziem tā nav pazīstama sajūta, tā nav mācīta skolā vai mājā, nav atbalstīta sabiedrībā. Anatolijs Danilāns