Joomla!Viktorija par grāmatu ''Zudušos kinoteātrus meklējot''

Viņa nemeklē zudušos kinoteātrus - 
tie pārāk spēcīgi saglabāti atmiņās.
Katrs izgrebtais rotājums, sēdvietas pārklājums zināms
Uz drūpošiem sliekšņiem, logu rāmjiem saausti zirnekļtīkli.
Viņai zināmās kino zāles iemūžinātas grāmatas lappusēs.
Viņa pāršķirsta, šķirsta, noslauka no lappusēm sāļās asaras/ 
Kārtējais maršrutnieks pabrauc garām sen zudušai kino ēkai.
Viņa uzmet skatienu nodrupušai sienai - raudāt nav vairs spēka.
Zudušo neatgriezt..

VICTORIA