Joomla!Viktorija par grāmatu ''Zudušos kinoteātrus meklējot''

Viņa nemeklē zudušos kinoteātrus - tie pārāk spēcīgi saglabāti atmiņās.Katrs izgrebtais rotājums, sēdvietas pārklājums zināmsUz drūpošiem sliekšņiem, logu rāmjiem saausti zirnekļtīkli.Viņai zināmās kino zāles iemūžinātas grāmatas lappusēs.Viņa pāršķirsta, šķirsta, noslauka no lappusēm sāļās asaras/ Kārtējais maršrutnieks pabrauc garām sen zudušai kino ēkai.Viņa uzmet skatienu nodrupušai sienai - raudāt nav vairs spēka.Zudušo neatgriezt.. VICTORIA