Joomla!Hanss Kristians Andersens. Pasaku meistara slavas cena

Visu laiku un tautu izcilākais pasaku sacerētājs, kuram jau dzīves laikā tika uzcelts piemineklis... Skops un godkārīgs, kompleksu nomocīts un dzīvojošs bailēs no pilnīgi visa: no suņiem līdz bailēm tikt apglabātam dzīvam, un tai pat laikā labsirdīgs un atklāts.
Cilvēks, kurš baidījās no bērniem ne mazāk kā no vājprāta vai ugunsgrēka, un tomēr rakstīja viņiem tik brīnišķīgas pasakas... Grāmatā autore iepazīstinājusi ar izcilā rakstnieka dzīvesstāstu. Tādu mēs vēl viņu neesam pazinuši.
 Cena 3.64 Eur  pirkt