Joomla!Latvian Foreign Affairs and Diplomacy in the 20th Century

In 2016 Jumava Publishing House published a three volume work “Latvian Foreign Affairs andDiplomacy in the 20th Century” in Latvian. The work covers Latvian foreign affairs and diplomacythroughout the entire 20th century.Considering the significance of diplomacy and its ever-growing role in Latvia and the world, JumavaPublishing House is preparing an English publication of “Latvian Foreign Affairs and Diplomacy in the20th Century”. Authors of the book are historian Professor Inesis Feldmanis, Professor Aivars Stranga,Professor Antonijs Zunda and Associate Professor Jānis Taurēns. TO ORDER BOOK CLICK HERE
  Apgāds “Jumava” 2016. gadā latviešu valodā izdeva apkopojošu darbu trīs sējumos“Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” par Latvijas ārpolitiku un diplomātiju visapagājušā gadsimta garumā.Redzot diplomātijas nozīmi un tās aizvien pieaugošo lomu Latvijā un pasaulē, apgāds“Jumava” gatavo izdošanai grāmatu „Latvian Foreign Affairs and Diplomacy in the 20thCentury” angļu valodā. Tās autori ir vēsturnieks un profesors Inesis Feldmanis, profesors AivarsStranga, profesors Antonijs Zunda un asociētais profesors Jānis Taurēns. Piedāvājam grāmatu angļu valodā Grāmatā vispusīgi un dziļi būs analizētas mūsu valsts ārpolitiskās pamatproblēmas attiecīgajā vēstures posmā. Autori skata Latvijas ārpolitisko un diplomātisko darbību Baltijasreģionā, kā arī visas Eiropas starptautisko attiecību kontekstā. Izraudzītā pieeja nodrošina ieskatutā laika starptautiskajā situācijā un dod lasītājam iespēju gūt priekšstatu par to, cik adekvāti bijaLatvijas ārpolitiskās vadības pieņemtie lēmumi un tās konkrētā rīcība tajā vai citā situācijā.Grāmatā no jauna izvērtēta Rietumvalstu loma Latvijas likteņos un Baltijas jautājumaatsevišķas nostādnes, kā arī precizēta PSRS, pēdējā gadu desmitā, Krievijas politikas lomaBaltijā. Grāmatas autoru plānotais grāmatas apjoms ir ap 300 lappuses, grāmata tiks izdota 2020.gada pavasarī, paredzamā grāmatas cena mazumtirdzniecībā EUR 40,00. Iepriekšparakstīšanās pa telefonu 26490412, e-pasts: pasutijums@jumava.lv
 Cena 25.00 Eur  pirkt