Joomla!Konstantīns Raudive

Konstantīns Raudive (1909-1974)- rakstnieks, filozofs un parapsihologs.Rakstnieces Zentas Mauriņas vīrs.

Aplūkojot K.Raudives mantojumu, galveno vērtību autors velta filozofa un rakstnieks līdz šim mazāk analizētajiem agrīnajiem darbiem, kā arī pašiem būtiskākajiem jautājumiem viņa dzīvē un darbībā. Grāmatā ieraudzīsit pretrunīgo K.Raudives personību un atstāto mantojumu, kas apliecina viņa savdabo, visai kolorīto vietu latviešu kultūrvēstures ainavā.

 Cena 10.98 Eur  pirkt