Joomla!Caur ērkšķiem līdzās zvaigznēm

Grāmata apkopo ziņas par Arnolda Skaras dzīvi un mākslu, balstoties uz paša dziedoņa atmiņu stāstījumiem, viņa laikabiedru atmiņām, preses atsauksmēm un arhīvu materiāliem.

Autors ievērojamu vietu atvēlējis mākslinieka vokālajai metodei un "bel canto" skolas meistaru pēctecībai. Riharda Delvera mākslinieciskais noformējums.

 Cena 5.22 Eur  pirkt