Joomla!Rokasgrāmata lietišķajā etiķetē

Etiķetes speciāliste Aija Strautmane konsultē:ikdienaslietišķāsprotokola
dažādas etniskās vides etiķetes jautājumos.Labas manieres un uzvedība ir jāievēro, lai kur mēs būtu. Tas palīdz karjeras izaugsmē un attiecībās ar apkārtējiem. Prasme uzvesties ļauj justies brīvi un pārliecinoši jebkurā situācijā!  
 Cena 4.95 Eur  pirkt