Joomla!Latgales kultūras darbinieki 1

Apgāds “Jumava” ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu laidis klajā biogrāfisku vārdnīcu “Latgales kultūras darbinieki”.

Latgales kultūra ir daudznacionāla. To veido latvieši (latgalieši un citi tur dzīvojošie latvieši, saukti arī par baltiešiem), krievi, kas arī ir neviendabīgi — gadsimtiem seni Latgales iedzīvotāji, kādreiz uz Krievijas tāliem rietumu apgabaliem izsūtītie vecticībnieki, kas te ir iesakņojušies, un padomju laiku migrantu pēcteči.

Liels ir baltkrievu piemaisījums, lielai daļai no viņiem senči te dzīvo kopš senseniem laikiem, viņi ir katoļi un īsti nezina, vai ir krievi, poļi vai baltkrievi. Latgalē ir daudz poļu un zināma, vēsturisko apstākļu nosacīta, poļu kultūras ietekme. Te dzīvo arī lietuvieši, liels ir ebreju īpatsvars, netrūkst čigānu. Šī grāmata pamatā veltīta latgaliešu kultūras darbiniekiem, tomēr dažos laikposmos un gadījumos atzīmēts cittautiešu ieguldījums Latgales kultūras veidošanā. Biogrāfiskajā vārdnīcā iekļautas Latgales ievērojamāko kultūras darbinieku - literātu, mūziķu, mākslinieku, teātra darbinieku u. c. – biogrāfijas. Izdevumu papildina autoru pārskati par galveno kultūras jomu attīstību Latgalē.

Šis darbs izdots “Jumavas” kultūras projektu sērijā, kurā jau iznācis apjomīgs pētījums par Latgaliešu politiķiem un politiskajām partijām neatkarīgajā Latvijā.

 Cena 5.49 Eur  pirkt