Joomla!Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945)

Apkopojoša rakstura grāmata “Latvija Otrajā pasaules karā” (1939–1945), kas sarakstīta, lai parādītu objektīvu vēsturisko norišu ainu Latvijā pirmās padomju okupācijas periodā un “vācu laikā”.

 
 Cena 12.80 Eur  pirkt