Joomla!Ģīmetne

Grāmatā tiekamies ar Anšlāvu Eglīti un viņa radītajiem tēliem apmēram astoņu gadu ritējumā. Tas bija vētru laiks, skarbu pārmaiņu laiks, sekojot līdzi Anšlava varoņu gaitām, ieraugam mūsu tautas ēršķainos ceļus. Un pārmainās pats stāstītājs – no eleganta jaunekļa viņš pārtop rūpju māktā vīrā: dzimtene atstāta. Te saimniekoja sveša vara, pats viņš dienas vadīja Alpu aizdurē Tailfingenā, strādāja, raudzījās kalnos un  “zīlēja nākotni - nezināmo”.

Stāsts (“Nestundas”) un noveles (“Ģīmetne”, “Saimnieks”, “Zelta piecnieki”, “Olas”, “Uguns pilsēta”, “Cilvēks no pūļa”, “Biminitas ticība”,” Izsalkuša zēna pavārgrāmata”) Latvijā vienā krājumā izdots pirmo reizi. Viktora Hausmaņa pēcvārds.

 Cena 5.49 Eur  pirkt