Joomla!Nostāsti par trim mīlestībām

“Īsta mīlestība varot būt tikai viena. Bet ko lai dara cilvēks, kuram to mīlestību ir veselas trīs? Tad nav kur sprukt – atliek vienīgi uzrakstīt…

Ivars Ošiņš savā grāmatā savijis trīs savu mīlestību stāstus.

Šīsmīlestībasirdažādastomērautorstās veiksmīgi apvienovienāgrāmatāPirmāautoramīlestībairRīgaotrāmīlestībasevīietverpopulārosnostāstos un mītossastopamoslavenībupatiesosdzīvesstāstus un viņumīlestībasTrešādaļagrāmatāveltītasenaizmirstiemtomērsavālaikāļotislaveniemlatviešusportistiem.

 Cena 1.82 Eur  pirkt