Joomla!Kazimirs Ulrihs Bēlendorfs "Dzejas"

K. U. Bēlendorfa dzeja ir kultūrvēsturiska vērtība Latvijā. Baltvācietis Bēlendorfs dzimis Jelgavā 1775. gadā, bijis G. Merķeļa laikabiedrs un diezgan ekscentriska personība — Kurzemes klaidonis bez pastāvīgas dzīvesvietas, kājām devies uz Pēterburgu Krievijā. Dzeju rakstījis vācu valodā, romantisma stilā. Tā kā paša autora dzīve izvēršas traģiska —vilšanās mīlestībā, sajukšana prātā un pašnāvība — galvenās dzejas tēmas ir cerības, alkas, dabas vērojumi. Latvijā vienīgais, kas ir atdzejojis K. U. Bēlendorfu, ir Valdis Bisenieks. Ilgus gadus manuskripts nostāvēja nepublicēts un tagad, pēc ilgu gadu gaidīšanas izdevniecība “Jumava” izdod K. U. Bēlendorfa dzejas izlasi latviešu un vācu valodā V. Bisenieka atdzejojumā.      
 Cena 19.28 Eur  pirkt