Grāmatnīca JumavaA. Pumpura 175. jubilejas pasākums Koknesē

Kokneses viesmīlīgās bibliotēkas telpās norisinājās Andreja Pumpura 175 gadu jubilejas atceres pasākums, kurā piedalījās skolu jaunieši, viņu pedagodi, bibliotēkas darbinieki un apgāda "Jumava" pārstāvji. Ar mazākajiem lasītājiem tikās arī pieredzējusī bērnu grāmatu autore, koknesiete Maija Stepēna, kura stāstīja par savu jaunāko grāmatiņu "Neticamais piepildās" - "Zilā sila pasaku" 4. grāmata.

Pasākumā tika pārrunāta A. Pumpura personība un viņa devums latviešu literatūrā un apgāda "Jumava" pārstāvji prezentēja jaunāko eposa "Lāčplēsis" izdevumu.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://jumava.lv/images/Lacplesiskoknese