Grāmatnīca JumavaElgas Sakses tulkoto darbu izstāde

5. oktobrī grāmatu namā "Valters un Rapa" notika Ungāru literatūras tulkotājas Elgas Sakses latviešu valodā tulkoto grāmatu izstāde. Izstādes atklāšanā piedalījās Ungārijas vēstniece Latvijā Adriena Millere, Ungārijas Goda konsule Ariana Župika, grāmatu nama "Valters un Rapa" vadītāja Iveta Ozola un apgāda "Jumava" pārstāvji.
Izstādes būs apskatāma līdz 19. oktobrim.
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9