Grāmatnīca JumavaAndreja Pumpura jubilejas sarīkojums

21. septembrī Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē notika pasākums "Latviešu nacionālā eposa "Lāčplēsis" autoram Andrejam Pumpuram - 175".
Pasākumā piedalījās Latvijas Universitātes profesore Ausma Cimdiņa, pulkvedis Jānis Hartmanis, eposa "Lāčplēsis" izdevuma mākslinieku radošās grupas vadītājs Valdis Villerušs, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs, apgāda "Jumava" vadītājs Juris Visockis, rokoperas "Lāčplēsis" autors Zigmars Liepiņš, A. Pumpura 175. jubilejas pastmarkas autore Lilija Dinere, aktrise Anita Grūbe. Folkloras kopa "Kokle", kamerkoris "Austrums", Rīgas 6. vidusskolas jauktais koris "Saule", koru mākslinieciskais vadītājs Ārijs Šķepasts.
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://jumava.lv/images/Pumpura_jubileja