Grāmatnīca JumavaGita Balode "Saule brida ziedu pļavu"

Laba dāvana mācību iestāžu abiturientiem. Pašsacerētu tautas dziesmu un aforismu krājums.